Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου.

Απόφαση Αριθμ. 105116/Δ3  25-6-2018 ΦΕΚ 2515 τΒ 29-6-2018

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:
ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Διαβάστε την απόφαση Εδώ

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ22/75401/Δ4  10-5-2018

Αποφασίζουμε
Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:
Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε την απόφαση Εδώ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Απόφαση  Αριθμ. 67818/Δ2 4-5-2018

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε το ΦΕΚ των αναθέσεων εδώ

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σε εκπαιδευτικούς

Αριθ. Πρωτ. 159603/Δ2 28-09-2016

Σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄, άρθρο 66, παράγραφος 14)

«Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων:

α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή

β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή

γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων».

Διαβάστε το έγγραφο

 

Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Απόφαση Αριθμ. 94588/Δ2   ΦΕΚ 1670 τΒ 10-6-2016

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Διαβάστε το έγγραφο