2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2018-2019

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2018-2019

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1-3 μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

  • 1η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ηλικίας συνήθως 16- 18 ετών)
  • 2η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γυμνασίου (ηλικίας συνήθως 14-16 ετών)

Εγγραφο 1

Έγγραφο 2

Rules_national phase_2018_2019_EL_18.12.2018

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ιστορίας με τίτλο «Ιστορία της Ευρώπης και του Κόσμου (20ος αιώνας)

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ιστορίας με τίτλο «Ιστορία της Ευρώπης και του Κόσμου (20ος αιώνας)

Ο διαγωνισμός έχει στόχο να ενθαρρύνει τους/τις εφήβους να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο διάλογο για την Ιστορία, εμβαθύνοντας στις έννοιες κοινωνική αλλαγή, κουλτούρα και εξέλιξη τεχνών και επιστημών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και προαιρετική και θα έχει εκ των προτέρων εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη γονέων και κηδεμόνων. Ο διαγωνισμός προτείνεται να διεξαχθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην οδό Πειραιώς 254 του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στις 10:00.

Ο τόπος απονομής βραβείων και επαίνων είναι η Σχολή Μωραΐτη.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών/τριών θα πρέπει να συμπληρωθούν έως την
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://moraitis.edu.gr/school/page/2761/1os-panellinios-diagonismos-istorias
Κάθε φόρμα συμμετοχής περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο σχολείου και email επικοινωνίας.
Για κάθε πληροφορία ή απορία μπορείτε να απευθύνεστε στο: KPapastathopoulou@moraitis.edu.gr (κ. Κική Παπασταθοπούλου και κ. Βουτσινά 2106795000)
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Διαβάστε το έγγραφο εδώ