Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Απόφαση  Αριθμ. 67818/Δ2 4-5-2018

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε το ΦΕΚ των αναθέσεων εδώ