Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια και η συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων

Απόφαση 53476/ΓΔ4/28-3-2017  ΦΕΚ 1171 τ Β/4-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής στο Δημοτικό. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.
  2. Διαβάστε ΠερισσότεραΗ επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια και η συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο

Απόφαση Αριθμ. 135800/Δ2 ΦΕΚ 2732 τ.Β/31-8-2016
Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο.

Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Διαβάστε την απόφαση εδώ