Επισημάνσεις-Διευκρινήσεις επί του ΦΕΚ 681/06-03-2017 για τις εκδρομές-μετακινήσεις

Έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.33120 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/06-03-2017) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  σας επισημαίνουμε τα εξής:

Διαβάστε ΠερισσότεραΕπισημάνσεις-Διευκρινήσεις επί του ΦΕΚ 681/06-03-2017 για τις εκδρομές-μετακινήσεις

Έντυπα Σχολικών Εκδρομών – Μετακινήσεων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Το Υπόδειγμα 1 χρησιμοποιείται για ενημέρωσή μας μόνο για σχολικούς περιπάτους και για τις διδακτικές επισκέψεις.

Υπόδειγμα 1: Για Σχολικούς Περιπάτους ή Διδακτικές Επισκέψεις με τα πόδια ή με Λεωφορείο είναι απαραίτητη μόνο η ενημέρωση της ΔΔΕ Χανίων με το Υπόδειγμα 1

Το Υπόδειγμα 2 και το Υπόδειγμα  3 χρησιμοποιούνται μαζί με τα προβλεπόμενα επιπλέον δικαιολογητικά για την έγκριση όλων των εκδρομών – μετακινήσεων με μεταφορικό μέσο (ημερήσιες – πολυήμερες).

Υπόδειγμα 2: Για όλες τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Υπόδειγμα 3: Για όλες τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα υποδείγματα για έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο των ERASMUS είναι αυτά που μας έχει στείλει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. (http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/metakiniseis)

Διαβάστε ΠερισσότεραΈντυπα Σχολικών Εκδρομών – Μετακινήσεων

Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τις αδελφοποιήσεις

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: 15589/Η1/30-1-2018

Θέμα: «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Διευκρινήσεις αναφορικά με τις Αδελφοποιήσεις».

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουμε δεχτεί από περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σχετικά με την υπ΄αριθμ. 210317/Η1/30.11.17 εγκύκλιο μας, καθώς και διευκρινίσεις όσον αφορά στο άρθρο 5 της Υ.Α. αριθμ.33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄681/06.03.17 και συγκεκριμένα για τις αδελφοποιήσεις σχολείων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:  Διαβάστε την Εγκύκλιο

Μετακινήσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, προγράμματα

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: 210317/Η1/30-11-2017

Διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά σε μετακινήσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα διεθνών οργανισμών καθώς και διευκρίνηση του όρου σχολείο ομογένειας.

Διαβάστε την Εγκύκλιο

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί νέα Υπυργική Απόφαση που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων.

Απόφαση Αριθμ. 33120/ΓΔ4 28-2-2017 ΦΕΚ 681 τ. Β’ /6-3-2017 
Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Διαβάστε την Υ.Α. Εδώ

Κάλυψη οδοιπορικών συνοδών σχολικών εκδρομών

Με βάση το Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών