Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Απόφαση  Αριθμ. 67818/Δ2 4-5-2018

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε το ΦΕΚ των αναθέσεων εδώ

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σε εκπαιδευτικούς

Αριθ. Πρωτ. 159603/Δ2 28-09-2016

Σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄, άρθρο 66, παράγραφος 14)

«Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων:

α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή

β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή

γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων».

Διαβάστε το έγγραφο

 

Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Απόφαση Αριθμ. 94588/Δ2   ΦΕΚ 1670 τΒ 10-6-2016

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Διαβάστε το έγγραφο