Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου.

Απόφαση Αριθμ. 105116/Δ3  25-6-2018 ΦΕΚ 2515 τΒ 29-6-2018

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:
ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Διαβάστε την απόφαση Εδώ

Η εγκύκλιος για παράλληλη στήριξη , Ε.Β.Π. και Σχολικό Νοσηλευτή (2018-19)

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών που αφορά:

α) στην παράλληλη στήριξη

β) στην στήριξη από ΕΒΠ και

γ) στην Στήριξη από σχολικό νοσηλευτή για το 2018-2019.

Οι διαδικασίες δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η  μόνη διαφορά συνίσταται στον  προσδιορισμό των διαδικασιών που αφορούν στα αιτήματα που συνοδεύονται από γνωματεύσεις από ΕΔΕΑ. Στην πραγματικότητα, αποτυπώθηκε εντός της εγκυκλίου ο τρόπος που ούτως ή άλλως χρησιμοποιήθηκε και την περυσινή χρονιά για την διεκπεραίωση τους, αλλά δεν υπήρχε ξεχωριστό φύλλο excel καταχώρισης των αιτημάτων αυτών ούτε και ξεχωριστή αναφορά στον τρόπο της διαχείρισής τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. 2018-19 ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-Διαβιβαστικό

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-Διαβ. Παιδαγ. Έκθεσης

 

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αριθμ. 66079/Δ3-26/4/2018

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

Διαβάστε ΠερισσότεραΚαθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό (που διαθέτει η οικογένεια του μαθητή)

 Στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό (που διαθέτει η οικογένεια του μαθητή)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 18 του άρθρου 28, του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό (ιδιώτη) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Διαβάστε ΠερισσότεραΣτήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό (που διαθέτει η οικογένεια του μαθητή)

Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή

Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.

Προβλέπεται επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, η δυνατότητα Στήριξης μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή είναι οι εξής:

1) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή στο σχολείο φοίτησης,

2) Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης του μαθητή στο σχολείο (θα πρέπει να αναφέρεται η τάξη, στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο της ερχόμενης χρονιάς).

3) Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Διαδικασία Ανανέωσης Παράλληλης Στήριξης

Διαδικασία Ανανέωσης Παράλληλης Στήριξης

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις Παράλληλης Στήριξης προηγουμένων ετών, για μαθητές, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και για μαθητές με κάθε άλλη αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, ανανεώνονται αυτόματα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση των εγκεκριμένων αιτήσεων Παράλληλης Στήριξης είναι τα εξής:

1) Σχετική εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ

2) Αίτηση με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα.

Διαβάστε ΠερισσότεραΔιαδικασία Ανανέωσης Παράλληλης Στήριξης

Διαδικασία Έγκρισης Νέας Παράλληλης Στήριξης

Διαδικασία Έγκρισης Νέας Παράλληλης Στήριξης

άρθρα 4 και 6 του νόμου 3699/2008 ( ΦΕΚ 199/τΑ΄/ 2-10-2008) και  άρθρο 28 του νόμου 4186/2013(ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-9-2013)

Η αίτηση για έγκριση και παροχή νέας παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι 20 Οκτωβρίου.

Διαβάστε ΠερισσότεραΔιαδικασία Έγκρισης Νέας Παράλληλης Στήριξης

Στήριξη σε μαθητές για θέματα αυτοεξυπηρέτησης (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

Στήριξη σε μαθητές για θέματα αυτοεξυπηρέτησης (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι διατάξεις του άρθρου 6 § 2 του ν.3699/2008(ΦΕΚ 199Α) προβλέπουν τη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.).

Διαβάστε ΠερισσότεραΣτήριξη σε μαθητές για θέματα αυτοεξυπηρέτησης (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)