Προϋποθέσεις λειτουργίας Ομάδων Προσανατολισμού

Απόφαση Αριθμ. 108279/Δ2 ΦΕΚ 2182 τΒ 14-6-2016

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο

Διαβάστε το έγγραφο