Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ22/75401/Δ4  10-5-2018

Αποφασίζουμε
Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:
Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε την απόφαση Εδώ