Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» – σχολικό έτος 2018-2019

Μαθητικός διαγωνισμός-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα
Διαβάστε τα σχετικά Έγγραφα

Έντυπο Συμμετοχής Διαγωνισμού 2018-19

ΕΞΕ – 182542 – 2018 – Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» – σχολικό έτος

Αφίσα ΜΔ_2018_19