Εξεταστέα Ύλη ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017-18

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Απόφαση Αριθμ. 134932/Δ2 ΦΕΚ 2893 τΒ’/21-8-2017

Διαβάστε την Απόφαση Εδώ