Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργια τμήματος στα ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ12/134644/Δ4 8-8-2017 ΦΕΚ2891 τΒ’ /21-8-2017
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ