Εξεταστέα Ύλη Εσπερινών ΓΕΛ σχολικό έτος 2017-18

Απόφαση Δ2/134929/09-08-2017  ΦΕΚ 2892 τ. Β΄

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ­ση αποφοίτων Δ` τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγω­γή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ` τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Δ` ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε την Απόφαση Εδώ