Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ.

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 42 ΦΕΚ 68 τ Α΄/15-5-2017
Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

Διαβάστε το ΠΔ εδώ