Ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ253/ 21812 /Β6/15-2-2013 Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από φέτος το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εκτός από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών.

Συμμετοχή ΕΠΑ.Λ. Κισάμου στην Εμπορική Μαθητική Έκθεση- Athens Trade Fair 2013

Στα πλαίσια  της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με το Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων (ΣΕΝ)/ JA Greece, υλοποιείται, κατά το σχολικό έτος 2012-13,από ΕΠΑΛ Κισάμου και συγκεκριμένα από τμήματα  της Β´ & Γ´ Λυκείου με υπεύθυνη καθηγήτρια την Χαντζιάρα Αικατερίνη,  πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα «Εικονική Επιχείρηση». Το πρόγραμμα σχετίζεται με την ίδρυση, λειτουργία και ρευστοποίηση μιας μαθητικής εικονικής εταιρίας και βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες μίας επιχείρησης, την έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την παραγωγή και την προώθηση προϊόντος/υπηρεσίας και την σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου.

Στα πλαίσια του προγράμματος διοργανώνεται Εμπορική Μαθητική Έκθεση «Trade Fair 2013″ που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 στο μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας AIT (Athens Information Technology) στην Παιανία Αττικής 19 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, από τις 10:00-14:30. Στο Διαγωνισμό της Εμπορικής Έκθεσης θα συμμετέχουν οι μαθήτριες Κάλια Αλυσσανδράκη και Μανωλία Μπονατάκη εκπροσωπώντας την ομάδα του σχολείου.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Έκθεσης.

«15η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση»

Σύμφωνα με έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  σας πληροφορούμε ότι 08 με 10 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η 15η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία (http://www.ekpaidefsi.gr), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), η οποία οργανώνεται από την εταιρία EuroPartners και τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

H έκθεση καταφέρνει επί 15 χρόνια να δώσει μία εικόνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και δια βίου εκπαίδευσης, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013: 10:00-20:00 (Εθνικός Τομέας)

Σαββατοκύριακο 9 & 10 Μαρτίου 2013: 12:00-20:00 ( Εθνικός & Διεθνής Τομέας)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για μαθητές και συνοδούς.

Tο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα λάβει μέρος στην Έκθεση, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δημόσιες υπηρεσίες Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, στην εκδήλωση θα παρευρίσκονται επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στια Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της χώρας, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των μαθητών και γονέων για ενημέρωση σε θέματα συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ’/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ότι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.151/6521/Β6/17-01-2013 Υ.Α. ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, στις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., των υποψηφίων που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί από 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και 8 Μαρτίου 2013.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Ενημέρωση μαθητών του ΓΕΛ Σούδας

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9 π.μ. θα πραγματοποιηθεί, από τους υπευθύνους του ΚΕΣΥΠ Χανίων στην σχολική μονάδα του Γενικού Λυκείου Σούδας, ενημέρωση των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, το μηχανογραφικό, τις επιλογές σπουδών και γενικότερα τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.  Λόγω της ενημερωτικής αυτής επίσκεψης, το ΚΕΣΥΠ θα είναι κλειστό την παραπάνω ημερομηνία.