Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, 73134, Χανιά
1ος όροφος,

Τηλ: 28213- 40208, 40106
Fax: 28213- 40106

Πληροφορίες:

Μπαουράκη Αντωνία
Δεικτάκη Άννα

Ε-mail: kesyp@dide.chan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.chan.sch.gr/kesyp

097