Αρμοδιότητες Κ.Ε.Σ.Υ.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Χανίων αποτελεί δομή υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και ιδρύθηκε σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν. 4547/2018. Αποστολή του  είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.) της περιοχής ν.Χανίων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Οι αρμοδιότητες που ασκεί το Κ.Ε.Σ.Υ. ν.Χανίων για την επίτευξη της αποστολής του έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι σε δύο επίπεδα:
α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/μαθητριών

β) σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού 

Προϊσταμένη: 2821027664

Γραμματεία: 2821027665

Κοινωνικοί Λειτουργοί: 2821046315

Ψυχολόγοι:  2821050492

Εκπαιδευτικοί: 2821054390

 

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας για Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:
  • κάθε Τρίτη 8.30-13.30 στο τηλ. 2821340189
  • κάθε Πέμπτη 8.30-13.30 στο τηλ. 2821340208

Η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό (Συ.Ε.Π.) ασχολείται με θέματα που αφορούν:

 • Ομαλή μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή/διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας.
 • Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες.
 • Επισκέψεις στις σχολικές μονάδες.
 • Ενημερωτικές συναντήσεων/επιμορφωτικές ημερίδες στην τοπική κοινότητα.
 • Επισκέψεις σε χώρους εργασίας και Α.Ε.Ι.
 • Διοργάνωση επισκέψεων επαγγελματιών στις σχολικές μονάδες.
 • Ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες σε θέματα Συ.Ε.Π. μόνο για μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου (όχι Α΄ Λυκείου).

Για αίτημα ατομικής Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Β΄ και Γ΄ Λυκείου), κατατίθεται στη σχολική μονάδα το έντυπο της «Αίτησης γονέα/κηδεμόνα προς το ΚΕΣΥ», το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται υπηρεσιακά στο ΚΕΣΥ.

Ενσωμάτωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Βάσει του ΦΕΚ 5440/Τ.Β΄/05-12-2018 παύει η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με παράλληλη έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (N. 4547/2018 Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης).