ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Βίντεο με επαγγέλματα/επαγγελματικά περιγράμματα:

Επιπλέον πηγές με βίντεο επαγγελμάτων: 

  1. ΕΟΠΠΕΠ – ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
  2. Επαγγέλματα & Δεξιότητες- Τάσεις και προκλήσεις της αγοράς  ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
  3. Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας : 162 βίντεο με επαγγέλματα
  4. Βίντεο με απόφοιτους από Τμήματα Πανεπιστημίων – Επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές αποφοίτων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ

Επαγγελματικά Περιγράμματα – Μονογραφίες Επαγγελμάτων: