Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις από μαθητές/μαθήτριες:

 • Πώς μπορώ να κλείσω ένα  ραντεβού για μία συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής με ένα Σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού από το ΚΕΣΥ Χανίων?

Η αίτηση για ατομική Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Β΄ και Γ΄ Λυκείου), κατατίθεται στη σχολική μονάδα με το έντυπο της «Αίτησης γονέα/κηδεμόνα προς το ΚΕΣΥ», το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται υπηρεσιακά στο ΚΕΣΥ Χανίων. Ένας Σύμβουλος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά το συντομότερο μαζί σου για το κλείσιμο της ατομικής συνεδρίας. Εάν επιθυμείς εξ αποστάσεως συνεδρία σε θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω skype. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία πρώτη συνάντηση και συμβουλευτική συνεδρία του μαθητή/τρια και υπάρχει η δυνατότητα δεύτερης συνάντησης στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να θέσεις τα ερωτήματά σου για θέματα  στον επαγγελματικό προσανατολισμό τηλεφωνικά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 κάθε  Πέμπτη 8.30-13.00 τηλ. 2821340208 και κάθε Τρίτη 8.30-13.00 τηλ. 2821340189

 • Η δομή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Χανίων απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ανάγκη για επαγγελματικό προσανατολισμό?

Η δομή απευθύνεται μόνο σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Ν.Χανίων. Ατομική συμβουλευτική γίνεται μόνο σε μαθητές/μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ν.Χανίων. Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται ομαδικές δράσεις  συμβουλευτικής και ενημέρωσης Γυμνασίων και Λυκείων του ν.Χανίων, καθώς και ημερίδες/διημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 • Μπορώ μέσα από κάποιο Τεστ/Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού να βρω ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?

Τα διάφορα εργαλεία (Τεστ/Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) σου δίνουν τη δυνατότητα να διερευνήσεις διάφορες πλευρές του εαυτού σου(ενδιαφέροντα, αξίες, ικανότητες, δεξιότητες) και την αγορά εργασίας και να προετοιμαστείς κατάλληλα για τη σταδιοδρομία σου (λήψη αποφάσεων, προετοιμασία για Πανελλήνιες, διαχείριση άγχους, κτλ.). Μπορείς να διευρύνεις τις προοπτικές σου αναζητώντας τη βοήθεια ενός Συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού.

 • Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Από την ηλικία των 15 ετών και μετά, δηλαδή μετά την Γ΄ Γυμνασίου.

 • Τι περιλαμβάνεται στην συνάντηση της ατομικής συμβουλευτικής ?

Το αρχικό μέρος της συνάντησης αφιερώνεται στη συλλογή πληροφοριών για το αίτημα του/της μαθητή/μαθήτριας. Παράλληλα, χορηγούνται πιστοποιημένα τεστ που προάγουν την αυτογνωσία, την καλλιέργεια ωριμότητας των επιλογών, την λήψη αποφάσεων και τέλος την ομαλή μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα επαγγελματικά δικαιώματα και την αγορά εργασίας. Έπειτα, ακολουθεί επιπλέον  πληροφόρηση για το σύστημα των παν/νίων εξετάσεων, τα πεδία/τομείς εκπαίδευσης, τα πανεπιστήμια, τις σπουδές και τα επαγγέλματα, την αξιολόγηση μιας απόφασης και των εναλλακτικών λύσεων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθώς και ενθάρρυνση του μαθητή/μαθήτριας να ενεργεί με μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και τη διαδικασία λήψης απόφασης για επαγγελματική αποκατάσταση.

 • Είμαι αναποφάσιστος/η για το ποιο επιστημονικό πεδίο/πανεπιστήμιο να ακολουθήσω. Μου αρέσουν πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και δεν μπορώ να αποφασίσω σε ποιο τομέα να πάω. Τι μπορώ να κάνω? 

Πολλοί μαθητές/μαθήτριες μπορεί να παρουσιάσουν αναποφασιστικότητα λόγω του νεαρού της ηλικίας, της αβεβαιότητας για την επίδοση στα μαθήματα, της αβεβαιότητας για την επαγγελματική αποκατάσταση, του πλήθους των πληροφοριών που δέχονται από άλλους ή/και την οικογένειά τους. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού / επαγγελματικών ενδιαφερόντων μπορεί να βοηθήσει τον/την μαθητή/μαθήτρια στην διαδικασία της λήψης της απόφασής του/της.

 • Πού μπορώ να βρω και άλλες πληροφορίες για Πανεπιστήμια, επαγγέλματα, μονογραφίες επαγγελμάτων, επαγγελματικά δικαιώματα, βάσεις των πανεπιστημιών, υποτροφίες μαθητών, ειδικά θέματα στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αγορά εργασίας?

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Χανίων(βλ. κεντρικό μενού) και στην Πύλη του ΕΟΠΠΕΠ στην κατηγορία βοηθήματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας, τεστ, βίντεο επαγγελμάτων, γνωρίζω την αγορά εργασίας.

 

Συχνές ερωτήσεις από γονείς/κηδεμόνες/καθηγητές:

 • Ο/Η γιος/κόρη μου είναι πολύ καλός/ή μαθητής/ήτρια και  έχει καταλήξει στο τι θέλει να σπουδάσει, αλλά σκέφτεται συνέχεια ότι μπορεί να μην τα καταφέρει. Παράλληλα, έχει αρχίσει να εμφανίζει έντονη ανησυχία/άγχος/ανορεξία/ανήσυχο ύπνο/χαμηλή αυτοεκτίμηση/αλλαγές στην διάθεση/συμπεριφορά του/της και ανησυχώ ως γονέας. Τι μπορώ να κάνω?

 

 • Υποψιάζομαι ότι ο/η γιος/κόρη μου αντιμετωπίζει Μαθησιακές Δυσκολίες. Τι μπορώ να κάνω?

 

 • Ο/Η γιος/κόρη μου έχει  ιδιαίτερες κλίσεις ή/και ταλέντα. Πού μπορώ να απευθυνθώ και να πάρω περισσότερες πληροφορίες για την εκπαίδευση και την επαγγελματική του/της αποκατάσταση? 

Η χαρισματικότητα και το ταλέντο αποτελούν διαφορετικότητα σε επίπεδο αναγκών και ικανοτήτων που σχετίζεται με υψηλή δημιουργικότητα, επιμονή, προσήλωση στην επίτευξη στόχων, υψηλή νοημοσύνη, επεξεργασία πληροφοριών, κινητική ανάπτυξη, που όμως χρειάζεται καταλλήλους περιβαλλοντικούς παράγοντες για να μορφοποιηθεί σε υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα. Ως χαρισματικοί και ταλαντούχοι ορίζονται οι μαθητές/μαθήτριες (βλ. ν. 3699/2008/ΦΕΚ Α 199/2.10.2008) που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Περισσότερες θα βρείτε πληροφορίες στον ΕΟΠΠΕΠ εδώ και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ εδώ.

 • “Εχω ένα μαθητή/μαθήτρια της Γ΄Λυκείου στο σχολείο μου, που είναι αριστούχος/πολύ καλός μαθητής/τρια, αλλά δείχνει να μην έχει αυτοπεποίθηση ή/και δεν τα καταφέρνει στα τεστ/εξετάσεις τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανησυχώ για την απόδοσή του στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τι μπορείτε να κάνετε γι” αυτό?