Υποτροφίες/Κληροδοτήματα για μαθητές/φοιτητές

Κάθε χρόνο ανακοινώνονται  υποτροφίες για μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς. Οι υποτροφίες στην Ελλάδα διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές. Οι προϋποθέσεις και η διάρκεια τους ποικίλλουν και εξαρτώνται κυρίως από τον φορέα που τις προσφέρει και το επίπεδο σπουδών.

Ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών τις οποίες χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο προκηρύσσει ετησίως υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα χορηγεί και χρηματικά ποσά για προπτυχιακές σπουδές. Υποτροφίες δίνουν και εκατοντάδες άλλοι φορείς όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, Κληροδοτήματα, Ιδρύματα, Κυβερνήσεις άλλων χωρών, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κολλέγια, κλπ.

Παρακάτω αναφέρονται σχετικοί ιστότοποι με πληροφορίες για τις τρέχουσες υποτροφίες:

 

 • Υποτροφίες για σπουδαστές/φοιτητές καταγόμενους από την Κρήτη:
  • Οδηγός 37 Υποτροφιών, Βοηθημάτων και Βραβείων για φοιτητές καταγόμενους από την Κρήτη με πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Η Διαχειριστική Επιτροπή του Καπετανάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους, κατά προτίμηση ορφανούς και επιμελείς φοιτητές, καταγόμενους από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης, τριών (3) που φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και μίας (1) Υποτροφίας για μεταπτυχιακά στην αλλοδαπή ή ημεδαπή . Πληροφορίες Τηλ: 2813 400244/243 κα. Σταματάκη Ελένη & κα Νεράντζη Ευαγγελία
  • Υποτροφίες από το κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασάκη»
  • Εργαζάκειο Ίδρυμα :Οι υπότροφοι θα πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου.
  • Κληροδότημα Ιωσήφ Παπαδόπετρου σε φοιτητές Πανεπιστημίων Σφακιανής καταγωγής – Πολυτεχνείο Κρήτης – ΑΠΘ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ