Τι είναι το ΚΕΣΥΠ

 

Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που θα σε βοηθήσει, κατά τη διάρκεια της μαθητικής σου πορείας, να συνειδητοποιήσεις τις κλίσεις και να αναπτύξεις τις δεξιότητες που θα σου επιτρέψουν να διαχειρίζεσαι ο ίδιος τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής σου ανάπτυξης.

Πώς εφαρμόζεται;

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι με τη χρήση τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεντεύξεων και άλλων δραστηριοτήτων, σε βοηθούν να επιλέξεις τις σπουδές που θα ακολουθήσεις, οι οποίες θα σε οδηγήσουν σε επαγγελματικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά σου.

Τι σου προσφέρει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές αποφάσεις για να σχεδιάσεις την επαγγελματική σου πορεία. Ειδικότερα μπορείς:

  • Να πληροφορηθείς έγκυρα και έγκαιρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
  • Να μάθεις πώς να αναζητείς, να αξιολογείς και να αξιοποιείς τις πληροφορίες, με βάση την προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη, στη σημερινή κοινωνία της Δια Βίου Μάθησης.
  • Να διερευνήσεις τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου, τα ενδιαφέροντά σου, τις ικανότητες-δεξιότητές και τις αξίες σου, ώστε να κάνεις τις επιλογές που σου ταιριάζουν.
  • Να διευκολυνθείς στη διαδικασία λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για τις εκπαιδευτικές σου επιλογές και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
  • Να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, αν είσαι υποψήφιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Μπορούν να βοηθηθούν οι γονείς από τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

  • Για να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας.
  • Για να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν στις αποφάσεις τους, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής.

 

Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχονται στα:

79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας και εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς