Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.

Ενσωμάτωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Βάσει του ΦΕΚ 5440/Τ.Β΄/05-12-2018 παύει η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με παράλληλη έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (N. 4547/2018 Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης).

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. περιγράφεται στο ΦΕΚ 5614/ΤΒ΄/13-12-2018.

Ένας από τους βασικούς άξονες λειτουργίας των  Κ.Ε.Σ.Υ. αφορά τις στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού.

Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού των Κ.Ε.Σ.Υ.
(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης):

  • Ομαλή μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή/διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας.
  • Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες.
  • Επισκέψεις στις σχολικές μονάδες.
  • Ενημερωτικές συναντήσεων/επιμορφωτικές ημερίδες στην τοπική κοινότητα.
  • Επισκέψεις σε χώρους εργασίας και Α.Ε.Ι.
  • Διοργάνωση επισκέψεων επαγγελματιών στις σχολικές μονάδες.
  • Ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες σε μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου (όχι Α΄ Λυκείου).

Για αίτημα ατομικής Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Β και Γ Λυκείου), κατατίθεται στη σχολική μονάδα το έντυπο της «Αίτησης γονέα/κηδεμόνα προς το ΚΕΣΥ», το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται υπηρεσιακά στο ΚΕΣΥ.