Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Χανίων αποτελεί δομή υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και ιδρύθηκε σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν. 4547/2018.

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ.  είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:
α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:

β) σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού :

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:
  • κάθε Τρίτη 8.30-13.30 στο τηλ. 2821340189
  • κάθε Πέμπτη 8.30-13.30 στο τηλ. 2821340208
 • Ομαλή μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή/διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας.
 • Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες.
 • Επισκέψεις στις σχολικές μονάδες.
 • Ενημερωτικές συναντήσεων/επιμορφωτικές ημερίδες στην τοπική κοινότητα.
 • Επισκέψεις σε χώρους εργασίας και Α.Ε.Ι.
 • Διοργάνωση επισκέψεων επαγγελματιών στις σχολικές μονάδες.
 • Ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες σε μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου (όχι Α΄ Λυκείου).

Για αίτημα ατομικής Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Β΄ και Γ΄ Λυκείου), κατατίθεται στη σχολική μονάδα το έντυπο της «Αίτησης γονέα/κηδεμόνα προς το ΚΕΣΥ», το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται υπηρεσιακά στο ΚΕΣΥ.

Ενσωμάτωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Βάσει του ΦΕΚ 5440/Τ.Β΄/05-12-2018 παύει η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με παράλληλη έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (N. 4547/2018 Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης).