Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-15 σχετικά – µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, – την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων

Διαβάστε εδώ την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.