Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

Με την υπ. Αριθμ. 80885/Δ4 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας προστίθενται σε διάφορα ΕΠΑΛ της χώρας ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες.

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ
Προστίθενται:
1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομέα Δομικών Έργων και ειδικότητα
Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονομίας, με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και
ειδικότητες:

α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών,

β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού,

γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και

δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό
3) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής με τομέα Γεωπονίας,τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες:

α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής,

β) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου και

γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών
4) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων με τομείς:

α) Πλοιάρχων και ειδικότητα Πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού

β) Μηχανικών και ειδικότητα Μηχανικός εμπορικού ναυτικού

 

2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

Προστίθενται:
1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομέα Μηχανολογίας και ειδικότητες:

α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών,

β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου,

γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού και

δ) Τεχνικός Οχημάτων
2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονομίας, με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και
ειδικότητες:

α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και

β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης
3) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής

 

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Προστίθενται:
1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τους τομείς

Α) τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και ειδικότητες:

α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων,

β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων,

γ) Τεχνικός αυτοματισμού και

δ) Τεχνικός *ικτύων και Τηλεπικοινωνιών και

Β) τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
(στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες:

α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και

β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και
ειδικότητες:

α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών και

β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης
3) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής

 

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Προστίθενται:
1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομέα Πληροφορικής και ειδικότητες:

α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και

γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και
ειδικότητες:

α) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και

β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό
3) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής με τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες:

α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής,

β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής,

γ) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών,

δ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου,

ε) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και

στ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

 

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ
Προστίθενται:
1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικών Εφαρμογών με τομείς:

Α) τομέα Πληροφορικής και ειδικότητες:

α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και

γ) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού ,

Β) τομέα Μηχανολογίας, με ειδικότητες:

α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων
και κατασκευών,

β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και
φυσικού αερίου,

γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού,

δ) Τεχνικός Οχημάτων,

ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών,

Γ) τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητες:

α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων,

β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων,

γ) Τεχνικός αυτοματισμού και

δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών,

Δ) τομέα  Δομικών Έργων με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής,

Ε) τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με ειδικότητες :

α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και

β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
2) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διοίκησης και Οικονομίας με τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και
ειδικότητες:

α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών,

β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού,

γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και

δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό
3) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής με τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες:

α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής,

β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής,

γ) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών,

δ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου,

ε) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και

στ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ
Προστίθενται:
1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ)
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πληροφορικής)
2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός
θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός
Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, δ) Τεχνικός Οχημάτων, ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης
αεροσκαφών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα Δομικών Έργων)
5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και
εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (στον υπάρχοντα τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)
6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και
συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)
7) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός αλιείας καιυδατοκαλλιεργειών, δ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, ε) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και στ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής)

 

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ
Προστίθενται:
1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ)
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πληροφορικής)
2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός
θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός
Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, δ) Τεχνικός Οχημάτων, ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης
αεροσκαφών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα Δομικών Έργων)
5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και
εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (στον υπάρχοντα τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)
6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και
συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)
7) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, δ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, ε) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών και στ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής)

 

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ
Προστίθενται:
1) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και γ)
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (στον υπάρχοντα τομέα Πληροφορικής)
2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός
θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός
Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, δ) Τεχνικός Οχημάτων, ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης
αεροσκαφών (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, β) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, γ) Τεχνικός αυτοματισμού και δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής (στον υπάρχοντα τομέα Δομικών Έργων)
5) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : α) Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης και β) Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και
εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (στον υπάρχοντα τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

6) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και
συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα *ιοίκησης και Οικονομίας)
7) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός αλιείας καιυδατοκαλλιεργειών, δ) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου, ε) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων καιποτών και στ) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής)