Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. 1336/26-5-2014 με τον καθορισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων των
μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των
B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το εδώ.