Πρόγραμμα της εκδήλωσης «ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου  Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο από τον Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι μαθητές εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον στην προθεσμία που σας είχε τεθεί θα επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.

Χάρτης Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.jpg

Χάρτης Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου .pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Αμφιθέατρο Δ3

10.00 Προσέλευση μαθητών και καθηγητών

10.10 Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κο. Ευριπίδη Γ. Στεφάνου

10.15 Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κρήτης από την Αν. Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κα Μαρία Παπαδάκη

10.25 Παρουσίαση των Επαγγελματικών Διεξόδων των αποφοίτων του Ιδρύματος από την

Υπεύθυνη Λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Νεκταρία Λιοδάκη

10.35 Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus για τη Μετακίνηση φοιτητών στο Εξωτερικό

από την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, κα Ελευθερία Αλεφαντινού

10.45 Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο από τον Αν. Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης,

κο Εμμανουήλ Κουκουράκη

11.00-11.30 Διάλειμμα

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής

Αμφιθέατρο Δ3

11.30 Παρουσίαση του Τμήματος Φιλολογίας

11.45 Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

12.00 Παρουσίαση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Αγωγής

Αμφιθέατρο Δ7

11.30 Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

11.45 Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Αμφιθέατρο «Στέλιος Αλεξανδρόπουλος»

11.30 Παρουσίαση του Τμήματος Κοινωνιολογίας

11.45 Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

12.00 Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

12.15 Παρουσίαση του Τμήματος Ψυχολογίας

Ερωτήσεις – Συζήτηση

13.30-15.00 Ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αμφιθέατρο «Νίκου Πετρίδη» (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)

10.30 Προσέλευση μαθητών και καθηγητών

10.40 Χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Πρύτανη κα Ελένη Παπαδάκη

10.45 Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κρήτης από την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων,

κα Παναγιώτα Διαμάντη

10.55 Παρουσίαση των Επαγγελματικών Διεξόδων των αποφοίτων του Ιδρύματος από την

αρμόδια για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Γεωργία

Βενιανάκη

11.05 Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus για τη Μετακίνηση φοιτητών στο Εξωτερικό

από την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κα Εύη

Κορτσιδάκη

11.15 Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο από την Αν. Προϊσταμένη της

Βιβλιοθήκης, κα Ελευθερία Τζανάκη

11.30-11.45 Διάλειμμα

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Αμφιθέατρο «Νίκου Πετρίδη» (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)

11.45 Παρουσίαση του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

12.00 Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής

12.15 Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

12.30 Παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας

12.45 Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας

13.00 Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Αμφιθέατρο 7Α Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ισόγειο κτηρίου Τμήματος Ιατρικής)

11.45 Τμήμα Ιατρικής

Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

14.00-15.00 Ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης