«Φοιτητής για μια μέρα στο Πολυτεχνείο Κρήτης» Υλοποίηση δράσης από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Χανίων, στην προσπάθεια του να υποστηρίξει τους μαθητές των Λυκείων του Νομού στην επιλογή σπουδών  των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης,  υλοποιεί φέτος, πιλοτικά, δράση με τίτλο «Φοιτητής για μια μέρα στο Πολυτεχνείο Κρήτης». Η δράση  απευθύνεται σε μαθητές Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον δια μέσου των σχολείων τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές, ώστε να δρουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά ως προς την επιλογή Σχολών κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.  Οι μαθητές θα  έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν σε μικρές ομάδες τη Σχολή και τα εργαστήρια που επιθυμούν . Το ΚΕΣΥΠ  πιστεύει, ότι η εμπειρία της βιωματικής μάθησης, η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης , θα υποστηρίξει ιδιαίτερα τους μαθητές στη σωστότερη επιλογή σπουδών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.
Δήλωση ενδιαφέροντος.

Εργαστήρια Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης.