Εργαζόμενος για μια μέρα στην Ειδική Αγωγή. Υλοποίηση δράσης από το ΚΕ.ΣΥ.Π. και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων

        Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Χανίων, στην προσπάθεια του να υποστηρίξει τους μαθητές των Λυκείων του Νομού, στην επιλογή σπουδών, υλοποιεί για φέτος τη δράση «Εργαζόμενος για μια μέρα στην Eιδική Aγωγή». Η συγκεκριμένη δράση επιλέχτηκε εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος των μαθητών για επαγγέλματα  που άπτονται της Ειδικής Αγωγής. Στόχος είναι οι μαθητές, διαμέσου της βιωματικής μάθησης , να συνειδητοποιήσουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στο χώρο αυτό.

        Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εμπλακούν  στην καθημερινότητα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα μιλήσουν και θα συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς, θα χωριστούν σε ομάδες , θα συμμετέχουν στα εργαστήρια , θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τον εαυτό τους  και να λύσουν τις απορίες τους .

        Καλό θα ήταν να τονιστεί στους μαθητές, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον , ότι το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδεύει εφήβους και νέους με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί, που απαρτίζουν το προσωπικό του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και έχουν ειδικότητα παιδαγωγού ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και σχολικού ψυχολόγου.

        Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί φέτος πιλοτικά για μικρό αριθμό μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου. Οι μαθητές θα συνοδεύονται από υπεύθυνο καθηγητή του σχολείου. Οι ημερομηνίες που το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ μπορεί να δεχτεί τους μαθητές είναι Πέμπτη 13 Μαρτίου, Δευτέρα 17 Μαρτίου, Τρίτη 8 Απριλίου, Τετάρτη 14 Μαΐου. Μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν ανά ημέρα, είναι δεκαπέντε άτομα. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής θα τηρηθεί ηλεκτρονική σειρά προτεραιότητας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.
Δήλωση ενδιαφέροντος.