«Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Τ

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. Χανίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα πλαίσια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των μαθητών της Γ΄ Τάξης των Λυκείων του Ν. Χανίων, συνδιοργανώνουν τις «Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Στο πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, για τις ευκαιρίες και δυνατότητες κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο Ίδρυμα , καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του. Η ενημέρωση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (από 31/3 – 4/4/2014) επίσκεψης για το Ρέθυμνο και για το Ηράκλειο που θα ανακοινωθούν από το Πανεπιστήμιο μαζί με το πρόγραμμα εκδήλωσης για κάθε πόλη.

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να μας στείλετε το έντυπο της αίτησης που επισυνάπτεται, συμπληρωμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕ.ΣΥ.Π. kesyp@dide.chan.sch.gr έως και την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014.

Σημειώνουμε ότι κάθε μαθητής μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για μόνο μια πόλη και μια Σχολή του Πανεπιστημίου, που επιθυμεί να επισκεφτεί και να παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλείστε  να επικοινωνήσετε με το ΚΕ.ΣΥ.Π..

Δήλωση ενδιαφέροντος.