Βάσεις και Τμήματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ανά Επιστημονικό Πεδίο 2013.

Στο σύνδεσμο ΒΑΣΕΙΣ, του υπομενού της ιστοσελίδας του ΚΕΣΥΠ Χανίων, έχουν ενημερωθεί οι συγκριτικοί Πίνακες για τα έτη 2013-2012 με τις βάσεις του 90% των θέσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Στους Πίνακες αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για:

τις Σχολές & Τμήματα  που υπάρχουν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο(Σχέδιο Αθηνά – Μηχανογραφικό 2013),

τις βάσεις των δύο τελευταίων ετών,

τις Σχολές & Τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα

και για Σχολές & Τμήματα που ανήκουν σε δύο Επιστημονικά Πεδία.

Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για υποστηρικτικό και πληροφοριακό σκοπό και δεν αντικαθιστά το επίσημο Μηχανογραφικό του Υπουργείο Παιδείας.