Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού στο μενού ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ  και το απόσπασμα που αφορά το μάθημα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

στο μενού ΣΕΠ.