Ημερίδες καθηγητών που εφαρμόζουν Σ.Ε.Π. στο Γυμνάσιο, Σ.Ε.Π.-Περιβάλλον Εργασίας στα ΕΠΑ.Λ. και “Συνδέσμων καθηγητών” Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑ.Λ. με το ΚΕ.ΣΥ.Π. Χανίων.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Χανίων θα πραγματοποιήσει τρεις επιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων, των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. Χανίων, που εμπλέκονται με τον θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τις παρακάτω ημερομηνίες:

 

1. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00΄-21:00΄, για τους καθηγητές των ΕΠΑ.Λ. που ήδη εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν φέτος το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή.

 

2. Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00΄-21:00΄, για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το Σ.Ε.Π. στα Γυμνάσια.

 

3. Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00΄-21:00΄, για τους καθηγητές Λυκείων που έχουν ήδη οριστεί «σύνδεσμοι κάθηγητες» με το ΚΕ.ΣΥ.Π. ή επιθυμούν να εμπλακούν με το θεσμό.

 

Όλες οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο 5ο Γυμνάσιο Χανίων στην Νέα Χώρα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.