Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 5 Ιουνίου η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Αστυνομίας με τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων ανά κατηγορία υποψηφίων για κάθε Σχολή.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υ.Π.Θ.Π.Α., θα αναμένουν εντός του έτους 2015 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές, όπως αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 26-06-2013. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.