Στρατιωτικές Σχολές – H προκήρυξη για το 2013-14

Ανακοινώθηκε από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ η «Προκήρυξη Διαγωνισμού
Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων
(ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και
Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) της
Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2013 – 2014)».

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ.

Δείτε τις διευκρινιστικές οδηγίες εδώ.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

 

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης: έως 23 Απριλίου 2013.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 22

Μαΐου 2013.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 29 Μαΐου 2013.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις

ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) : 10

Ιουνίου 2013.

 

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης: έως 8 Ιουλίου 2013

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 19

Ιουλίου 2013.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 2 Αυγούστου 2013.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις

ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): 9

Αυγούστου 2013.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα

συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις

Σχολές και από τη ΔΑΕ όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.