ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) έτους 2013, ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013.

Το περιεχόμενο των πέντε (5) Υποδειγμάτων των Αιτήσεων –Δηλώσεων κατά περίπτωση και ο τρόπος συμπλήρωσης και υποβολής τους, καθώς και τα στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει κάθε κατηγορία υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

ΥΠΟΔ 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ 2013

ΥΠΟΔ 2  ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2013

ΥΠΟΔ 3 ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΜΑΘΗΤΗΣ 2013

ΥΠΟΔ 4 ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΑΠΟΦ 2013

ΥΠΟΔ 10% ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦ-10 2013

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ_ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ενδοσχολικο 2013