Aside

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται  από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στις γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται συνήθως 1-20 Δεκεμβρίου. Το κάθε Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την ύλη και τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του. Η εξέταση γίνεται σε 3 μαθήματα. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε ένα Τμήμα ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του εκάστοτε Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών 6ετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για 5ετή ή 4ετή φοίτηση.

Τυχόν απαλλαγή από εξετάσεις σε μαθήματα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και οι  φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση ή υποχρεώνονται σε εξέταση των μαθημάτων/ασκήσεων/εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

Γενικά σύμφωνα με  την σχετική εγκύκλιος κατάταξης πτυχιούχων και ειδικότερα σύμφωνα με τις  οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

2. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις

3. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο φοιτητή στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

4. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι φοιτητές απαλλάσσονται ή όχι από την εξέταση μαθημάτων

6. To παράβολο για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις  έχει καταργηθεί.

7. Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επιπλέον για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

8.Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,

9.Οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,

10.Επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων,

11.Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484).

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).
Πηγή άρθρου: Εγκύκλιος: Πώς θα γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. | fresh-education