Ανακοίνωση για την λειτουργία του ΚΕΣΥΠ στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012.

Το ΚΕΣΥΠ θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, λόγω της συμμετοχής των υπευθύνων στο διήμερο « Σεμινάριο Συμβουλευτικής Κινητικότητας- ενημερωτική συνάντηση στελεχών ΣΕΠ» στην Αθήνα, που διοργανώνουν ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το Τμήμα Α΄ Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ/σης Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α .