Οργάνωση και διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

Εγκύκλιο για την οργάνωση και διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ , που ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας