Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

Επαναληπτικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ΓΕλ & ΕΠΑΛ σχ.έτους 2020