Μετεγγραφές φοιτητών ακαδ.έτος 2020-21

Αναμένεται να εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ η σχετική εγκύκλιος για τις μετεγγραφές του νέου ακαδ. έτους 2020-2021 τέλη Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι με το νέο σύστημα καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), ενώ τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων αλλάζουν με την εξέταση του μέσου όρου των εισοδημάτων των 3 τελευταίων ετών (και όχι μόνο ενός), ενώ εισάγεται  β’ κύκλος μετεγγραφών με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται η μετεγγραφή.

Γενικά, οι κατηγορίες μετεγγραφής θεωρούταν οι εξής:

  1. μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων,
  2. μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών,
  3. μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών,
  4. κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή.

Ο αιτών για μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.