Δύο αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2020-21

Ειδικότερα:

1. Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»   προστίθεται το τμήμα:

2. Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» προστίθενται:

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ