Νέα Σχολή Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού στο Ρέθυμνο

Τρεις νέες σχολές ξεναγών στο Ρέθυμνο της Κρήτης, την Κέρκυρα και τη Ρόδο. Οι προκηρύξεις για τις νέες Σχολές Ξεναγών αφορούν στην εισαγωγή 40 σπουδαστών σε κάθε σχολή.

Στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης προβλέπεται η εισαγωγή 35 σπουδαστών.
Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ηλεκτρονικά