Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ έτους 2020

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Πιο αναλυτικά δείτε: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ ΕΠΑΛ 2020