Αλλαγές στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

Δείτε τη νέα Εγκύκλιο ΕΔΩ