Τι ισχύει για τις μετεγγραφές

Δείτε ΕΔΩ Παρουσίαση ppt για τις μετεγγραφές

Η τελευταία Εγκύκλιος των μετεγγραφών ΕΔΩ