Τα 9 ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού – αριθμός εισακτέων α” εξαμήνου 2019-2020

Εννιακόσιοι  δεκαεπτά σπουδαστές θα εισαχθούν  στο Α ́ εξάμηνο των εννέα Ι.Ε.Κ. του υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020, ως κατωτέρω: