Αριθμός εισακτέων στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών):

15 θέσεις με πανελλαδικές εξετάσεις 2019 ημερήσιου ΓΕΛ.

Σχολή Πυροσβεστών:

79 θέσεις με πανελλαδικές εξετάσεις 2019 ημερήσιου ΓΕΛ.

4 θέσεις με πανελλαδικές εξετάσεις 2019 ημερήσιου ΕΠΑΛ.

Δείτε την Προκήρυξη Πυροσβεστική εισακτέοι