Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, από τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα άλλων Υπουργείων υποβάλλονται από τους υποψηφίους με σχετική αίτηση στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο ΕΔΩ