Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων

Το Υπουργείο παιδείας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το Φ.337/26/200172/Σ.707/31-1-2019 έγγραφο του Τμ. Εθν. & Στρατ. Εκπ. ΓΕΕΘΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων θα δεχθεί εισακτέους. Άρα η ανωτέρω σχολή θα υπάρχει μόνο στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 των υποψηφίων ΓΕΛ, ως Τμήμα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).