Τροπολογία για την εισαγωγή των διακεκριμένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο άρθρο 75, παράγραφος 6, του Ν.4589/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/ τ.Α / 2019, τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου 2725/1999 αναφορικά με τις παροχές που δίνονται  σε διακεκριμένους αθλητές για την εισαγωγή στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα επανακαθορίζεται η σχετική μοριοδότησή τους.