Το Μηχανογραφικό του 2019

Δείτε το Μηχανογραφικό του 2019 μετά από τη συγχώνευση, ίδρυση και κατάργηση Τμημάτων και Σχολών, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα (02.02.19) νομοθετικό πλαίσιο. Η δημοσίευση είναι από το http://www.mysep.gr/.

Μηχανογραφικό 2019 ΓΕ.Λ.

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης